Föreningslivet är en av de viktigaste pelarna i ett välfungerande samhälle. Det är en kraft som förenar, engagerar och skapar en stark gemenskap. Genom föreningar får människor möjlighet att utvecklas, samarbeta och göra verklig skillnad.

En av de mest kraftfulla aspekterna av föreningslivet är dess förmåga att bygga sociala band och skapa samhörighet. Detta sociala sammanhang är avgörande för att bekämpa isolering och ensamhet, och det ger människor en känsla av tillhörighet och mening. Föreningslivet erbjuder också en plattform för personlig utveckling och lärande. Genom att engagera sig i föreningar får människor möjlighet att utmana sig själva, utveckla nya färdigheter, och ta på sig ledarroller. Det är en arena där man kan växa som individ och upptäcka sin fulla potential. Föreningslivet är en skola för livet, där man lär sig att samarbeta, fatta beslut och ta ansvar.

För samhället i stort har föreningslivet en ovärderlig betydelse. Föreningar är ofta drivkraften bakom lokala initiativ och aktiviteter. De organiserar idrottsevenemang, kulturella evenemang, välgörenhetsinsatser och mycket mer. Föreningslivet är en motor för samhällsutveckling och social förändring. Det bidrar till att skapa en levande och dynamisk miljö och stärker sammanhållningen mellan människor.

Utöver detta är föreningslivet också en viktig demokratisk arena. Det ger människor möjlighet att delta i beslutsfattande och påverka sin egen livsmiljö. Genom att vara medlemmar i föreningar kan människor uttrycka sina åsikter, lösa problem och samarbeta för att uppnå gemensamma mål. Detta stärker demokratiska värderingar och medborgarengagemang.

Sammanfattningsvis är föreningslivet en ovärderlig tillgång för samhället. Det främjar social sammanhållning, personlig utveckling, samhällsutveckling och demokrati. Genom att stödja och delta i föreningslivet kan vi bygga en starkare och mer harmonisk samhällsstruktur där varje individ ges möjlighet att växa och göra skillnad.

Sist men inte minst ska man inte glömma bort hur många flickor och pojkar som idrottsföreningar knyter till sina verksamheter. Idrottsföreningarna jobbar med dessa flickor och pojkar personliga utveckling, skapa sociala band och samhörighet, det absolut starkaste sättet att få in dessa ungdomar på rätt väg och inte ut i utanförskap och kriminalitet. En av vår samtids absolut viktigaste frågor!

Myndigheter har ett ansvar att stötta föreningar med hänsyn till de extrema fördelar som föreningslivet har för samhället. Genom att stödja föreningar kan myndigheter bidra till att skapa en starkare och mer sammanhållen samhällsstruktur. Myndigheternas roll är att skapa en gynnsam lagstiftning och regelverk för föreningslivet. Det kan innebära att föreningsrätten stärks samt att byråkratiska hinder minskas. Genom att stötta föreningslivet kan myndigheter dra nytta av det breda spektrum av fördelar som föreningar erbjuder samhället som alla nämnts ovan.

Det Örebro kommun väljer att göra är att gå emot allt som nämns ovan. Man väljer att blunda för all betydelse som föreningslivet har för samhället och varför kan ingen svara på. Det vi vet är att Örebro kommuns beslut om ”Ren arena” kommer leda till att föreningslivet skadas i grunden. När idrottsföreningarna skadas så kommer dessa föreningarnas arbete med att skapa bra samhällsmedborgare skadas. Det kommer bygga vidare på demonteringen av vårt samhälle. Det är på Örebropolitikernas samvete, när detta sker i vårt Örebro.

Ta ert förnuft till fånga och ändra ert beslut!

Med starka hälsningar
Örebro Syrianska IF
Örebro Syrianska ungdom
Syrianska föreningen i Örebro

Loading

Mattias Kurt
oktober 27, 2023