VARFÖR SKA MAN SPONSRA?

Sponsringen utgör den viktigaste delen i vår verksamhet och all form av stöd gagnar oss i vår strävan att uppnå våra mål och visioner. Som företag eller privatperson vill man antingen sponsra för att synas eller så sponsrar man för att visa var man har sitt hjärta. Därför vill vi i Örebro Syrianska IF erbjuda dig och ditt företag en mängd olika sponsorpaket som vi själva utvecklat för våra sponsorer eller att vi tillsam- mans med dig syr ihop ett paket som passar dig och din önskemål bäst.

I ÖSIF STRÄVER VI EFTER ATT:

• Nå ut med en tydlig och positiv profilering av våra sponsorer.
• Exponera sponsorerna tydligt och koncentrerat.
• Våra sponsorer ska komma i besittning av goodwill.

Sponsring handlar för oss i Örebro Syrianska IF inte enbart om pengar utan det handlar även om att bygga upp en relation. Låt oss odla en långsiktig relation och tillsammans marknadsföra varandra. Detta örnsesidiga behov mellan oss som förening och dig som företag kan nyttjas till att åstadkomma lyckade samarbeten i sponsorprojekt.

VILL DU VARA EN DEL AV ATT:

• Forma framtidens Örebro Syrianska IF.
• Utveckla egna talanger och ledare.
• Värna om framtida utveckling och engagemang inom vår förening.

Då ska du sponsra Örebro Syrianska IF Vi har flera olika paket för alla företag. Stora som små. För mer information angående sponsring och presentationsmaterial kan ni kontakta oss enligt nedan.

Vid vidare information kan du kontakta oss enligt nedan. Låt oss tillsammans uppnå stora framgångar!

info@orebrosyrianska.com

Här kan du se årets Sponsormeny: