Vi kan stolt presentera Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet som fortsatt samarbetspartner till Örebro Syrianska IF för säsongen 2023.

– Det gör oss stolta och glada att Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet fortsätter sitt samarbete och vill bli en del av Örebro Syrianska IF 2023, säger Ordförande Abraham Oktay

SAUF är en självständig, religiöst och partipolitisk obunden ungdomsorganisation och är en paraplyorganisation som representerar syrianska-arameiska ungdomsföreningar i Sverige. Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet bildades under den första hälften av 80-talet och var då en ungdomskommitté till Syrianska Riksförbundet som gick under namnet SUK, Syrianska Ungdomskommittén. Den 18 oktober blev Syrianska Ungdomskommittén självständig och bildade Syrianska Ungdomsförbundet, SUF. Den 27 mars 2010 beslutade SUFs medlemmar att ändra namnet på förbundet till Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet, SAUF. Dess säte ligger i Södertälje. 

SAUF:s uppgift är att tillvarata de syrianska-arameiska ungdomarnas intressen på det kulturella och sociala planet. Som ett av Sveriges största profana ungdomsförbund tar SAUF även ett mycket stort ansvar när det kommer till att hjälpa våra ungdomar att integreras i det svenska samhället.

En annan viktig fråga som på senare år fått stor uppmärksamhet är utbildningens roll i de syrianska-arameiska ungdomarnas liv. Med den turbulens och komplexitet som råder i dagens omvärld är det lätt att konstatera att utbildningen är viktig och bör prioriteras högt. Att ha välutbildade ungdomar medför en viss flexibilitet som gör det möjligt att kunna hänga med i den snabba utvecklings- och förändringstakten. Därför är uppmuntran till utbildning en del av SAUF:s viktiga arbete.

-Vi är oerhört glada och stolta över den resa som klubben har gjort. Dels för att ni på ett seriöst vis ständigt utvecklas som förening, men framförallt för er inspirerande ungdomsverksamhet som bidrar till att stärka den syrianska diasporan i Sverige. Berättar Gabriella Josufsson Vice ordförande.

Loading

Mattias Kurt
februari 26, 2023