Datum:             2021-04-28

Tid:                     kl 18:30-19:30

Plats:                 Zoom (ange länken till zoom mötet)

Anmälan:         Skicka mail till info@orebrosyrianska.com för att erhålla deltagarkod, anmälan behöver göras senast 2 timmar innan mötet.

Agenda

1) Välkomsthälsning

2) Val av mötesfunktionärer

3) Styrelsens redogörelse för 2020 års verksamhet

4) Styrelsens redogörelse för räkenskaperna under 2020

5) Revisionsberättelsen för 2020 års revision

6) Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och revisorer för verksamhetsåret 2020

7) Behandling av inkomna motioner

8) Övriga frågor

Loading

Örebro Syrianska IF
april 21, 2021