Örebro Syrianska IF kallar samtliga medlemmar till det ordinarie årsmötet, söndagen den 21:a april.

Datum: 2024-04-21
Tid: 12.00
Plats: Syrianska Föreningen i Örebro

Förslag till Dagordning 

1) Årsmötets öppnande
2) Årsmötets utlysande
3) Fastställande av dagordning
4) Fastställande av röstlängd
5) Val av funktionärer:
a. Årsmötets ordförande
b. Årsmötets sekreterare
c. Två protokolljusterare tillika rösträknare
6) Föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för år 2023
7) Behandling av revisionsberättelse
8) Frågan om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
9) Fastställande av verksamhets- och utvecklingsplan för 2024.
10) Val av styrelsen för år 2024
11) Val av valberedning för år 2024
12) Val av revisorer för år 2024
13) Övriga frågor
14) Mötets avslutande

Önskar du att gå med i styrelsen kontakta valberedningen:

Samuel Oktay – 076-222 33 80

Mattias Kurt 073 – 613 94 90

Välkomna! Mvh Styrelsen, Örebro Syrianska IF

Loading

Mattias Kurt
mars 28, 2024