Sedan ett par år tillbaka är Cleverex en partner till Örebro Syrianska och kommer så fortsatt vara under 2018. Cleverex är ett utbildnings- och matchningsföretag som arbetar med att få ut människor i arbetsmarknaden med kvalitet och resultat i fokus. Med visionen om att alla människor har en plats på arbetsmarknaden strävar Cleverex till att uppnå sin vision genom sitt breda kontaktnät på arbetsmarknaden och genom att varje person får det stöd som krävs utifrån dennes behov.

För arbetsgivaren förenar Cleverex affärsnyttan med samhällsnyttan och hjälper arbetssökande att snabbt komma ut på arbetsmarknaden genom medarbetarnas breda kompetens och erfarenhet inom arbetsmarknadsfrågor. Läs mer på www.cleverex.se

Loading

Mattias Kurt
januari 26, 2018