Jag har idag bestämt att avgå med omedelbar verkan och låter valbredelsen att inkalla till extra årsmöte för att hitta någon ny som vill ta över posten.

De som känner mig bra vet att jag är en principfast person med stark personlig integritet som jag inte låter tummas på.
I mitt arbete som ordförande har jag utgått från mottot att ingen är större än klubben och alla mina beslut har utgått från vad jag ansett klubbens bästa, en del har varit bra och en del dåliga men dock har jag alltid utgått från klubbens bästa.
Mitt arbete har utan undantag varit rent ideellt med själ och hjärta, detta har tagit enorm tid och drabbat mitt sociala liv. Det har varit en spännande resa med mycket arbete men också glädje, jag vill rikta ett stort TACK till de ideella krafterna i klubben, utan er hade klubben inte funnits! Tyvärr är det alldeles för få av dessa goda krafter för att driva en förening på denna nivå och arbetsbelastningen på de få som ställer upp är alldeles för stor.

Jag lämnar min post med gott samvete och önskar den tillträdande och klubben all framgång! Syrianska har alltid funnits och kommer alltid finnas i mitt hjärta!

Loading

Mattias Kurt
maj 22, 2016