Örebro Syrianska IF vill tacka Zoran Lukic för en föreläsning där han delat med sig av sin otvivelaktigt breda erfarenhet och sina kunskaper. Under föreläsningen så påtalade Zoran betydelsen av att se individen i en grupp, och Zorans sätt att se till individen och att prioritera individen före gruppen är ett tankesätt som siljer sig från den tradionellt svenska tankegången att alltid prioritera gruppen framför individen.
 
– Zoran är en person som besitter oerhörda kunskaper, och jag känner att det var väldigt lärorikt och utvecklande. Han vet hur man fångar ens uppmärksamhet och vid föreläsningens slut känner man verkligen att man lärt sig något, säger Mattias Bulun som är kanslichef och som tidigare har haft Zoran Lukic som tränare.
 
Sait Oktay, ungdomsansvarig i Örebro Syrianska IF, betonar betydelsen av att utveckla föreningens tränare:
 
– Jag tror att föreläsningen gav majoriteten av de närvarande en hel del tankeställare. Zorans kanske mer osedvanliga sätt att se på talangutveckling sett ur ett svenskt perspektiv har bevisligen burit frukt, och hans tankar om vad som är de viktigaste egenskaperna hos en fotbollsspelare är nog något som alla närvarande kommer bära med sig. Detta är vidare ännu ett steg i det projekt som Örebro Syrianska driver för att utveckla föreningens ungdomstränare och ungdomsverksamheten i stort.

Loading

Mattias Kurt
februari 18, 2012