Fredag den elfte februari tog spelarna själva initiativ till att kalla till ett möte, ett så kallat spelarråd. Många spelare inom laget har haft synpunkter på hur den här säsongen skall förbättras för att klubbens målsättningar skall kunna nås.

Spelarna som deltog under mötet fick till en början slå sig ner i mindre grupper för att få en effektiv diskussion, därefter samlades alla igen för att framföra sina åsikter. Frågor som bland annat togs upp gällde det gemensamma målet inom laget, synpunkter på hur träningarna kan förbättras och hur moralen kan utvecklas.

Utöver dem gemensamma målen inom laget skulle även varje enskild spelare sätta sitt eget individuella mål inför säsongen.

Stämning bland spelar under mötet var härlig, alla deltog flitigt med synpunkter på hur laget skall förbättras vilket lovar gott inför den fortsatta framtiden.

Loading

Mattias Kurt
februari 14, 2010