Kenneth Blomberg som under 2020 varit fullt fokuserad på att etablera en ungdomsakademi i Örebro Syrianska, går nu in som assisterande tränare i A-laget. Kenneth säger att det varit häftigt att komma in i föreningen och se själen i Örebro Syrianska. Jag har haft förmånen att träffa enormt många engagerade och duktiga ledare, tränare och människor under året.

När frågan kom att få var en del i teamet som lyckades hålla kvar klubben i division 1, så var några aspekter vitala för mig. Dels ambitionen att A-laget ska etablera sig i div 1 och att det finns en vilja att sammanfläta ungdomsakademin och A-lagsverksamheten. På lång sikt är målet att akademin ska försörja A-laget med spelare. Det blev ett enkelt beslut för mig att fatta när föreningens ambition stämde överens med min värdegrund. Kenneth känner att samarbetet med Barre och Albin fungerat väl under året och ser fram emot det fortsatta arbetet med dem.

Kenneth hoppas och tror att han med sin tränarerfarenhet sedan 1996, sitt ledarskap, hans tilltro till människan och spelaren samt energi och noggrannhet kommer bidra till A-lagets ledning och spelartrupp. Det känns väldigt bra att vara igång med förberedelserna inför kommande säsong, med truppbygget och den gemensamma träningen. I slutänden är det vi gör på träningsplanen och den nivån vi håller där som avgör vad vi presterar i matchsammanhang.

Loading

Örebro Syrianska IF
januari 15, 2021