Härmed kallar Örebro Syrianska IF sina medlemmar till extra årsmöte, enligt följande:

Datum: söndagen den 12 maj 2013, klockan 12.00.
Plats: Kulturcentret

Punkter som kommer att behandlas under extra årsmötet är val och komplettering av huvudstyrelse samt föreningens ungdomsverksamhet.

Förslag och motioner skickas till
info@orebrosyrianska.com

Är du intresserad av att sitta med i föreningens styrelse eller en kommitté? Hör av dig till ansvariga inom valberedningen!

Jakob Alan                        070-288 82 23
Samuel Oktay                    076-222 33 80

Varmt välkomna!
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Loading

Mattias Kurt
april 8, 2013