Situationen i Haiti är akut, befolkningen behöver din hjälp. För en vecka sedan drabbades landet av en kraftig jordbävning. Miljontalsmänniskor har drabbats och tiotusentals omkommit. FN sa under fredagen att jordbävningen i Haiti är den värsta katastrofen dem har ställts inför och behöver all hjälp dem kan få utav resterande världen.

Örebro Syrianska känner sympati för befolkningen och känner att det är en självklarhet att skänka pengar till de drabbade, och vädjar även till medlemmar och supportar att göra desamma.

Svensk hjälp från Röda Koret är redan på väg och är bara en del av den enorma internationella hjälpinsatsen som skickats till landet. Nödhjälp har skickats från en rad olika nationer, hjälp dem du också – skänk en slant.

Loading

Mattias Kurt
januari 18, 2010